Kompost

Istället för att kasta matrester mm i soporna - kompostera och återanvänd dem som jord.

Toppmatad kompost för enfamiljshus och flerfamiljshus.

Rymmer
- 310L
- 660L