Containers

Modell Trondheim Tömning av återvinningskärl.

Modell Raket, 8 kubik
Finns i storlekar 2.5 - 10 kubik


Komprimator
Finns i storlekar 10 - 30 kubik

Lastbärare


Lastväxlarflak
Modell LVX 35 i bild
Finns i storlekar 6 - 40 kubik