PapperskorgarEnkla snygga papperskorgar
- Finns både fristående samt upphängbara modeller
- Finns plats för bild, t ex reklam