Sopbilar

Blosse tillhandahåller ett antal sopbilar med olika lastningssätt som underlättar arbetet med sophantering.

Klicka på den bild som just ni är intresserad av.

tvättbil2.jpg (63259 bytes) Tvättbil